Šta znači OKSID?

» oksid • muški rod (hemija) Jedinjenje sa kiseonikom, naročito jedinjenje nekog metala sa kiseonikom, tj. koje može da oksidiše. (grč.)