Šta znači OKSBRIDŽ?

» Oksbridž • muški rod (sleng, dijalekt) Oksford i Kembridž zajedno kao dva najstarija univerziteta u Velikoj Britaniji.