Šta znači OKSALNA KISELINA?

» oksalna kiselina • nl. acidum oxalicum hemija: otrovna kiselina koja nastaje oksidacijom mnogih organskih jedinjenja, danas se dobiva od celuloze (koristi se u farbarstvu, čišćenje od mastila itd.)