Šta znači OKER?

» oker • muški rod Žuta ilovača koja se upotrebljava kao jeftina žuta ili smeđa boja, osobito za molovanje spoljnih delova kuća; služi i slikarima (grč.)
Ilovača žuta od gvožđa oksida; pr. okerast.
Tamnožuta boja.