Šta znači OKEANOLOGIJA?

» okeanologija • ženski rod Nauka koja se bavi proučavanjem okeana (grč.)