Šta znači OKARINA?

» okarina • ženski rod (muzika) Mali, poglavito dečji duvački instrument od ilovače, sa rupa za tonove. (ital.)