Šta znači OKAPI?

» okapi • muški rod (životinja) Vrsta male žirave, velike kao konj, u prašumama Središne Afrike, veoma retka životinja.
Afrički sisar sličan žirafi.