Šta znači OKANICA?

» okanica • ženski rod Posuda od jedne oke, okanik.