Šta znači OKAMENJEN?

» okamenjen • pridev Kamenit.