Šta znači OJAČANJE?

» ojačanje • imenica Ojačanost.