Šta znači OJ?

» Oj! • usklik Uzvik dozivanja, hoj

» OJ • skraćenica Organizaciona jedinica.