Šta znači OINOHA?

» oinoha • ženski rod Vrsta keramičke posude iz helenske civilizacije.