Šta znači OHLOKRATIJA?

» ohlokratija • ženski rod Vladavina puka, svetine (za razliku od demokratije, tj. vladavine naroda u dobrom smislu). (grč.)