Šta znači OHLOKRAT?

» ohlokrat • muški rod Vođa svetine (ili onaj koji ima uticaja na svetinu); up. demagog.