Šta znači OGLASITI?

» oglasiti • glagol Objaviti.