Šta znači OGLAS?

» oglas • muški rod Objava, novinska anonsa.