Šta znači OFRAND?

» ofrand • muški rod Žrtva bogu; dar, prilog, poklon.