Šta znači OFICIJALAN?

» oficijalan • pridev Služben, službeno ovlašćen od vlade (fr.)