Šta znači OFERTALNI?

» ofertalni • pridev Ponudni, koji je podnesen u obliku pismene ponude; ofertalna licitacija, nadmetanje u obliku pismenih ponuda.