Šta znači OFERTALAN?

» ofertalan • pridev U obliku pismene ponude. (lat.)