Šta znači OFANZIVAN?

» ofanzivan • pridev Napadni, napadački, koji služi za napad; ofaznivni položaji, voj. položaji koji treba da posluže kao osnova za iznenadan napad na neprijatelja, ili da namame neprijatelja da pređe u napad; ofanzivne pripreme, pripreme za napad; ofanzivni rat, napadni rat, napadački rat; ofanzivni savez, savez za napad; ofanzivni i defanzivni savez, savez za napad i odbranu.