Šta znači OFANZIVA?

» ofanziva • ženski rod mil. Napad; nastupanje;napadačko i izazivačko držanje; preći u ofanzivu: preći u napad, napasti; supr. defanziva. (fr.)