Šta znači ODOKA?

» odoka • prilog Otprilike, nasumce.