Šta znači ODOBRENJE?

» odobrenje • imenica Dozvola, saglasnost, dopuštenje.