Šta znači ODAKSESTIČKI?

» odaksestički • pridev (medicina) Koji peče od bola, koji jako boli.