Šta znači OBOL?

» obol • muški rod Deo uzde koji se stavlja u usta konja.
Lično učešće, doprinos. (grč.)

» obol • muški rod (finansije) Starogrčki sitan novac, 1/6 drahme: od 18grčka jedinica za merenje težine 1/drahme = 1 decigram; fig. para, novčić, marjaš, lepta.