Šta znači OBODRITI?

» obodriti • glagol Podići kome moral, duh, ohrabriti.