Šta znači OBOA?

» oboa • ženski rod (muzika) Vrsta duvačkog instrumenta, drveni duvački instrument sa oštrijim tonovima od flaute (fr.)