Šta znači OBNOKSIJACIJA?

» obnoksijacija • ženski rod (pravo (nauka)) Potčinjavanje, kojim je onaj koji nije mogao sam sebe da hrani, ili da položi dužnu krvarinu, ili da naknadi što je ukraso, sebe ili svoju porodicu, jednom formalnom poveljom (l. charta obnoxiationis), prodavao nekom trećem licu.