Šta znači OBLIGACIJA?

» obligacija • ženski rod Obaveza, obaveznost; dug; obveznica, priznanica; obligacio akcesorija, prav. sporedna obaveza.
Dokument o isplati, obveznica, priznanica, zadužnica;
Svaka pismena izjava u kojoj se jedno lice (dužnik) obavezuje da će drugom licu (poveriocu) isplatiti sumu naznačenu u toj izjavi, uz uslove koji su takođe u pismenoj izjavi navedeni;
Isprava o dugu privatnog karaktera, o dugu banke ili bilo kojeg akcionarskog društva u kapitalističkom sistemu (lat.)