Šta znači OBLIČJE?

» obličje • imenica Obris, lik, figura.