Šta znači OBLATA?

» oblata • ženski rod Prvobitno: hleb koji su stari hrišćani donosili na večere ljubavi; u katoličkoj crkvi: sveta pričest, žrtveni hleb; okrugla markica od hartije za pečaćenje pisama, paketa i dr; farm. v. oblanda.