Šta znači OBJEKTIVNOST?

» objektivnost • ženski rod Objektivitet,
Ono što se slaže sa objektom, što odgovara objektu;
Nepristrastan odnos prema pojavama, pravednst, pravičnost. (lat.)