Šta znači OBJEKTIVIZIRATI?

» objektivizirati • glagol Podvrgnuti objektivizaciji, biti objektivan, nepristrastan, pravičan;
Učiniti predmetnim, stvarnim (lat.)