Šta znači OBJEKTIVIZACIJA?

» objektivizacija • ženski rod Pravljenje nečega predmetom, objektom, opredmećenje, popredmećenje, ostvarivanje (lat.)