Šta znači OBJEKTIVISTI?

» objektivisti Pristalice objektivizma.