Šta znači OBJEKTIVACIJA?

» objektivacija • ženski rod Upredmetljavanje, upredmetljenje, pravljenje nečega predmetom, objektom; psihička radnja kod koje svest projicira svoje sadržaje u spoljni svet, pa ih onda smatra predmetima spoljašnjeg sveta (npr. kod iluzija i halucinacija); javljanje stvari po sebi u obliku koji se može opažati. (lat.)