Šta znači OBJEKTIV?

» objektiv • muški rod Kod optičkih instrumenata (dogleda, durbina, mikroskopa i fotografskog aparata): dovoguboispupčeno sočivo, ili kombinacija više sočiva koja skupa dejstvuju kao sabirno sočivo, koje stvara od predmeta posmatranja ili snimanja (objekta) stvaran izvrnut lik. (lat.)