Šta znači OBJEKTITET?

» objektitet • muški rod Ono što za jedan subjekt postoji kao objekt.