Šta znači OBJEKTIRATI?

» objektirati • glagol Objicirati.