Šta znači OBJEKAT?

» objekat • muški rod Predmet, stvar, ono što se vidi ili predstavlja, predmet ili osoba na koje je posmatranje upravljeno; zadatak, svrha, cilj neke delatnosti; gram. predmet, tj. ona reč u rečenici na koju prelazi (ili na koju se odnosi) glagolska radnja;
fil. predmet ili sadržina neke misli, bila ona stvarna (realni objekat) ili samo zamišljena (idealni objekat); supr. subjekat.