Šta znači OBJAVITI?

» objaviti • glagol Oglasiti.