Šta znači OBAUDICIJA?

» obaudicija • ženski rod (medicina) Gluvost, gluvoća.