Šta znači OBAD?

» obad • muški rod (muva) Krupna muva koja napada stoku.
Jutarnja pesma trubadura; koncert uzoru nekome u čast, jutarnja serenaca, podoknica.