Šta znači OAS?

» OAS • skraćenica Bivša teroristička organizacija u Alžiru, srkaćenica za terorističku organizaciju u Francuskoj koja se borila protiv nezavisnosti Alžira šezdesetih godina 2veka. (fr.)
Srkraćenica za Organizaciju američkih država. (eng.)

» Pogledajte i Oaš «