Šta znači NRO?

» NRO • skraćenica Novinska radna organizacija.