Šta znači NOPALIN?

» nopalin • muški rod Crvena bojena materija, krmez.