Šta znači NOOLOŠKI?

» noološki • pridev Koji se odnosi na duh, koji je samostalan, aktivan, stvaralački i napredan izvor duhovnog života; supr. psihološki.