Šta znači NOOLOGIST?

» noologist • muški rod Po Kantu, svaki mislilac koji smatra da saznanja, nezavisno od iskustva, imaju svoj izvor u razumu (Platon); supr. empirist (Aristotel).