Šta znači NOOLOGIJA?

» noologija • ženski rod Ranije: nauka o duševnom životu, psihologija; po Gompercu: deo filozofije koji se bavi problemom mišljenja. (grč.)